Jenni Huhtala

Psykoterapeutti

Minusta

Jennin kuva

Millainen terapeutti olen

Työotteeni on aktiivinen, empaattinen ja dynaaminen. Kaikki osapuolet tulevat tasaveroisesti kuulluksi ja myötätuntoisesti kohdatuiksi. Työskentelytapani on aktiivinen keskustelu ja pidän dynaamisesta työskentelystä, jossa asetetaan tavoitteet ja edetään niitä kohti. Toisinaan prosessi on nopeampi, toisinaan hitaampi ja pohdiskelevampi, riippuen asiakkaan tarpeista. Olen ihmisenä suorapuheinen ja huumorintajuinen ja se näkyy työskentelyssäni.

Mitä istunnoillani tehdään

Vastaanotolleni voit tulla joko yksin tai kumppanin/perheenjäsenen kanssa. Alkuun kartoitan ongelmaa, sitten asetamme yhdessä tavoitteet työskentelylle ja lähdemme ratkomaan niitä erilaisin menetelmin. Teoreettisena viitekehyksinä käytän mm. kiintymysssuhdeteoriaan perustuvaa tunnekeskeistä pariterapiaa ja skeematerapiaa (tunnelukot), joihin minulla on lisäkoulutukset. Teen myös EMDR-terapiaa.

Toimiston kuva
Tältä vastaanotollani näyttää

Koulutus & työkokemus

Koulutukseltani olen Valviran hyväksymä erityistason perhepsykoterapeutti (Helsingin yliopisto 2010-2013). Minulla on Kela-oikeudet perheterapiaan ja vanhempainohjaukseen. Lisäksi olen suorittanut tunnekeskeisen pariterapian perusopinnot (ICEEFT 2012-2013) ja valmistunut seksuaaliterapeutiksi (Väestöliitto 2018-2020). Lyhyempinä lisäkoulutuksina olen opiskellut emotionaalisen trauman hoitoa (2017), skeematerapiaa (2018) sekä käynyt lahjasoluneuvontakoulutuksen (2021). Tammikuussa 2022 aloitin traumaterapeuttisen EMDR-koulutuksen, josta olen nyt suorittanut I -osan ja syyskuussa 2022 suoritan II -osan. Peruskoulutukseltani olen sosionomi (valm. 2003) ja opiskellut ennen psykoterapiaopintojani sosiaalipsykologiaa, psykologiaa ja sosiaalityötä sekä käynyt kaksivuotisen Toimiva parisuhde -koulutuksen (Väestöliitto 2006-2007).

Olen toiminut yksityisellä sektorilla pari- ja perheterapeuttina vuodesta 2015 saakka, päätoimisesti vuodesta 2017 saakka. Terapiatyön lisäksi toimin asiantuntijana Lola&Lykken asiantuntijapaneelissa lapsettomuuden, keskenmenojen, parisuhteiden ja seksuaalisuuden osa-alueilla. Ennen yksityisellä sektorilla työskentelyä olin töissä mm. perheterapeuttina perheneuvolassa (2012-2014) sekä sosiaalityöntekijänä lastensuojelun avohuollossa (2007-2011) ja sijaishuollossa (2015-2017).